Boeken

  • Meer Wel. Analyse van de stand van zaken en kansen met betrekking tot de structuren van de  publieke zaak  en draagt breed gedragen denkrichtingen en oplossingen aan (medio 2021).
  • Meer Wij. Tweede deel van de trilogie, waarin ruim 25 prominente denkers en doeners hun visie   geven op samen werken in de 21ste Eeuw (2019)
  • De gulden snede, Herman Wijffels over een economie die werkt voor mens en aarde (2019)
  • Management made simple,, Ideas of a former McKinsey Partner (2018)
  • Meer Waarde. Essaybundel, waarin ruim 25 topondernemers hun visie geven op   maatschappelijk actief ondernemen in de toekomst (2013)
  • De Publieke Zaak, Inspiratie voor een nieuwe dynamiek in de samenleving. Een bundel  essays van toonaangevende Nederlanders, van Joop Alberda tot Mark Rutte (2009)
  • De Publieke Zaak in de 21e eeuw. Verslag van anderhalve maand discussie over maatschappij, overheid en de relatie tussen deze twee, door de Groep van 100 (2002)