Over ons

Ontstaan

In het najaar van 2002 namen Mickey Huibregtsen en Pieter Winsemius het initiatief tot het organiseren van tien discussierondes over de toekomst van ons land. De deelnemers aan de discussies – de zogenaamde Groep van 100 – varieerden van de oud-voorzitter van de CPN – Ina Brouwer – tot Johan Cruyff en van de voorzitter van de SP – Jan Marijnissen – tot de Vicevoorzitter van de Raad van State, Herman Tjeenk Willink.

Deze discussierondes waren ingegeven door de overtuiging, dat er een publiek initiatief nodig was om de toch wat vastgelopen en in zichzelf gekeerde maatschappij kritisch tegen het licht te houden en stappen naar een fundamentele vernieuwing te bedenken. De focus lag hierbij in eerste termijn op het functioneren van de overheid en de democratie in haar geheel. Dit blijkt ook uit de vragen, die in de discussies werden voorgelegd.

Hoewel de leden van de groep zeer verschillende achtergronden hadden, werden de conclusies uit de discussierondes toch vrijwel unaniem onderschreven. Hier is een eerste ruwe samenvatting van de bevindingen van deze discussies terug te vinden. Deze werden later verwerkt in het boekje ‘De Publieke Zaak in de 21e Eeuw’. Lees ook het eindverslag ‘De Publieke Zaak, Waar blijft het respect en waar de bezieling?

Statement van de ‘Groep van 100’: “We willen hetzelfde als de Franse revolutie: vrijheid, gelijkheid en broederschap, hoewel deze begrippen in de moderne tijd een heel andere betekenis hebben: vrijheid van onnodige overheidsbemoeienis, gelijkheid in de vorm van respect en gelijke kansen voor allen en broederschap in een werkelijke en praktische zorg voor onze medemens, om te beginnen met onze buurman/buurvrouw.

Structuur

De Publieke Zaak heeft een verenigingsstructuur volgens Nederlands recht en kent een bestuur en een ledenraad. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een team van parttime medewerkers.

Bestuur
Mickey Huibregtsen (voorzitter)
Maurice de Hond (secretaris)
Marc Koster (penningmeester)

Ledenraad

Jaap Wertheim
Kirsten Huibregtsen
Liesbeth Franssen

U bereikt De Publieke Zaak via info@publiekezaak.nl.Team ‘MaatschapWij’
Fleur Akersloot
Joost Marsman
Kirsten Huibregtsen
Lara van Dorresteijn
Liesbeth Franssen
Marije Remmelink
Nadine Maarhuis
Nathalie van Wijkvliet
Raoul de Vries
Roanne van Baren
Rozemarijn Weyers
Sophie Loos
Werner Schouten

U bereikt het team ‘MaatschapWij’ via contact@maatschapwij.nu.Team ‘Meer Wel’

Kyra Kuitert
Mickey Huibregtsen
Vincent Everts

 

U bereikt het team ‘Meer Wel’ via info@publiekezaak.nl.Oud-bestuursleden
Barbara Besançon
John van Der Ent
Jurriaan Pröpper
Menno van Dijk
Mickey Huibregtsen
Pim Mol
Raul Lansink
Rutger Koopmans
Samira Bouchibti

 

 

 Oud-medewerkers
Alexandra van Huffelen
Annelies van Keulen
Annick Mantoua
Dorothé Holland
Kristel Logghe
Lian Merkx
Nienke van Haaren
Pepijn van Dijk
Sébastian Duchène
Sophie Hermans
Stefan Panhuijsen
Wieke Wesgeest
Wilma Roozenboom (a.i.)