‘Meer Wel’

Meer Wel‘ is het laatste boek in een trilogie. Het volgt op ‘Meer Waarde’ (2017) en ‘Meer Wij’ (2019). De eerste twee boeken, die uitverkocht zijn, hadden respectievelijk ‘de rol van de grote onderneming in de maatschappij van de toekomst’ en ‘het belang van samenwerken’ tot onderwerp.

‘Meer Wel’ analyseert de stand van zaken en kansen met betrekking tot de publieke zaak structuren en draagt denkrichtingen en oplossingen aan. Verspreid over zestien teams hebben circa 150 mensen, afkomstig uit wetenschap, onderwijs, bedrijfsleven, organisaties en overheid, meegeschreven.

‘Meer Wel’ lezen?

Download het boek gratis als pdf.  mobi of  epub of bestel de hard copy van Meer Wel in onze webshop.

Doel van ‘Meer Wel’

‘Meer Wel’  heeft vooral ten doel de maatschappij te overtuigen, dat een serieuze bezinning en debat over fundamentele herinrichting  van onze hele maatschappelijke infrastructuur, inclusief de daarbij behorende instellingen, hard nodig is. Daarnaast willen we ter illustratie creatieve ideeën aandragen voor een dergelijke hervorming en daarmee ‘renaissance’ van onze maatschappij, onder het motto ‘Create the Future’.

Aanpak ‘Meer Wel’

Het project begon in augustus 2020 met brainstormsessies met een interessante denkers en doeners. Eén van de uitkomsten was de tentatieve storyline, waarin de verschillende werkterreinen en een aantal illustratieve vragen per werkterrein worden benoemd. Rond elk werkterrein werden teams geformeerd van zeer diverse pluimage onder leiding van één of twee ‘trekkers’, die een analyse maakten en een tiental goede ideeën opstelden.

Werkterreinen

Op basis van een uitgebreide brainstormronde  in ruim 10 sessies met in totaal rond de 50 deelnemers zijn de volgende werkterreinen uitverkoren als onderwerp van nader debat. Daarbij is er zo veel mogelijk naar gestreefd  werkterreinen te definiëren als doelfunctie ten behoeve van de burger individueel en de maatschappij in  haar geheel in plaats van naar instrumenten en middelen. Zo praten we over ‘Leren’ en niet over ‘Onderwijs’, over ‘Gezondheid’ en niet over ‘Gezondheidszorg’. De teamtrekkers van ‘Meer Wel’:

‘Meer Wel’ In de media

We waarderen het als u het gedachtengoed van ‘Meer Wel’ verder zou willen verspreiden via LinkedIn.Boekpresentatie
Op 28 juni 2021 werd ‘Meer Wel’ overhandigd aan vertegenwoordigers van de jonge  generatie:  Laurens Dassen (Volt Nederland), Nissrin Dkhissi (Jonge Ambtenaar van het Jaar 2020,  Marina Lacroix (De Nationale DenkTank), Jeroen de Ridder (De Jonge Akademie), en Werner Schouten (Jonge Klimaatbeweging). U kunt hier de boekpresentatie terugkijken,Geïnspireerd door ‘Meer Wel’ heeft Wim de Ridder samen met zijn team het boek “De Democratische Lente’ samengesteld.