‘Meer Wel’

Op 28 juni 20201 is het boek ‘Meer Wel’ overhandigd aan vertegenwoordigers van de jonge  generatie:  Laurens Dassen (Volt Nederland), Nissrin Dkhissi (Jonge Ambtenaar van het Jaar 2020,  Marina Lacroix (De Nationale DenkTank), Jeroen de Ridder (De Jonge Akademie), en Werner Schouten (Jonge Klimaatbeweging).
Onderaan deze pagina kunt u het boek downloaden of de papieren versie bestellen.

U kunt hier de boekpresentatie in NEMO bekijken, hetgeen ondertussen ruim 15.000 mensen hebben gedaan.

Hier ziet u de ‘Meer Wel’ introductievideo met uitspraken van Maria MolenaarWiebe DraijerHerman Wijffels, Barbara Baarsma, Marleen Stikker, Arnoud Boot, Wimar Jaeger, Walther Ploos van Amstel en initiatiefnemer Mickey Huibregtsen.

Verspreid over zestien teams hebben ruim 150 mensen, afkomstig uit wetenschap, onderwijs, bedrijfsleven, organisaties en overheid, meegeschreven aan ‘Meer Wel’.

‘Meer Wel’ is het laatste boek in een trilogie. Het volgt op ‘Meer Waarde’ (2017) en ‘Meer Wij’ (2019). De eerste twee boeken, die overigens uitverkocht zijn, hadden respectievelijk ‘de rol van de grote onderneming in de maatschappij van de toekomst’ en ‘het belang van samenwerken’ tot onderwerp. ‘Meer Wel’ analyseert de stand van zaken en kansen met betrekking tot de publieke zaak structuren en draagt denkrichtingen en oplossingen aan.

Mickey Huibregtsen vertelt op Radio 1 bij Humberto Tan over het project ‘Meer Wel’ en Vincent Everts praat met Prem Radhakishun op Radio 1 over ‘Meer Wel’.

Geïnspireerd door het project ‘Meer Wel’ heeft Wim de Ridder samen met zijn team een eigen boek samengesteld: “De Democratische Lente.” Lees er hier meer over.

‘Meer Wel’ lezen?

Download hier de .pdf
Download hier de .mobi voor Kindle.
Download hier de .epub voor een epub-reader op PC (Windows 10/Mac) of smartphone (Apple/Android).

Of bestel een papieren versie met het formulier hieronder. De introductieprijs is € 15, inclusief verzendkosten.

Ik ontvang graag 'Meer Wel' voor de introductieprijs van €15 incl. verzendkosten

Vul graag uw gegevens in, dan ontvangt u het boek 'Meer Wel'. Dit kan overigens wat tijd in beslag nemen.

Doel van ‘Meer Wel’

‘Meer Wel’  heeft vooral ten doel de maatschappij te overtuigen, dat een serieuze bezinning en debat over fundamentele herinrichting  van onze hele maatschappelijke infrastructuur, inclusief de daarbij behorende instellingen, hard nodig is. Daarnaast willen we ter illustratie creatieve ideeën aandragen voor een dergelijke hervorming en daarmee ‘renaissance’ van onze maatschappij, onder het motto ‘Create the Future’.

Aanpak

Het project begon in augustus 2020 met brainstormsessies met een groot aantal interessante denkers en doeners. Eén van de uitkomsten was de tentatieve storyline, waarin de verschillende werkterreinen en een aantal illustratieve vragen per werkterrein worden benoemd. Rond elk werkterrein werden teams geformeerd van zeer diverse pluimage onder leiding van één of twee ‘trekkers’, die een analyse maakten en een tiental goede ideeën opstelden.

Werkterreinen

Op basis van een uitgebreide brainstormronde  in ruim 10 sessies met in totaal rond de 50 deelnemers zijn de volgende werkterreinen uitverkoren als onderwerp van nader debat. Daarbij is er zo veel mogelijk naar gestreefd  werkterreinen te definiëren als doelfunctie ten behoeve van de burger individueel en de maatschappij in  haar geheel in plaats van naar instrumenten en middelen. Zo praten we over ‘Leren’ en niet over ‘Onderwijs’, over ‘Gezondheid’ en niet over ‘Gezondheidszorg’.

De onderwerpen en de teamtrekkers zijn:

De ambitie van De Publieke Zaak is om van zoveel mogelijk eerdere en lopende inspanningen op dit gebied gebruik te maken, maar er tegelijk voor te zorgen, dat er geen rem staat op creativiteit én dat het algemeen belang prevaleert boven dat van allerlei belangengroeperingen.

Het hele proces – van verkenning tot conclusies – kan worden gevolgd op deze website, het bijbehorende forum en het videokanaal van De Publieke Zaak.

We waarderen het als u het gedachtengoed van ‘Meer Wel’ verder zou willen verspreiden via LinkedIn.