Evenementen

Naast regelmatige incidentele bijeenkomsten van diverse aard en samenstelling zijn er terugkerend evenementen in het programma van DPZ geweest, zoals:

 • De Burgerschapslezing
 • 21 minuten.nl
 • De Constructive Rebel Award

Burgerschapslezing

Deze lezingen hebben ten doel een maatschappelijk relevant onderwerp ter discussie te stellen.

De eerste burgerschapslezing getiteld Big Society werd op 7 februari 2011 gegeven door Phillip Blond, oprichter van Res Publica in het Verenigd Koninkrijk. Bekijk hier de video.
Coreferent was Jan Marijnissen, oprichter van de Socialistische Partij.
Review van Jos van der Lans op deze lezing.

De tweede burgerschapslezing getiteld 21st Century enlightenment werd op 21 juni 2012 gegeven door Matthew Taylor. Taylor is directeur van de Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce (RSA) en van 2005 tot 2006 was hij Chief Advisor on Strategy van premier Tony Blair. Hij betoogde in zijn lezing dat we de waarde van de begrippen vrijheid, recht en vooruitgang opnieuw moeten uitvinden.
Taylor werd van repliek voorzien door Farid Tabarki, trendwatcher van 2012 en oprichter van Studio Zeitgeist. De lezing van Taylor verscheen op de websites van Trouw en Sociale Vraagstukken.

De derde burgerschapslezing getiteld The future of business in society werd gegeven op 2 september 2013 door de Canadees Dominic Barton, managing partner van McKinsey & Company wereldwijd. Zijn voordracht werd gevolgd door een paneldiscussie onder leiding van Jeroen Smit met een drietal creatieve jonge ‘contrabassen’ uit ons land: Danny Mekić, Hala Naoum Nehmé en Rens van Tilburg. Het programma werd afgesloten met de lancering van het boekMeer Waarde.

 

De vierde burgerschapslezing over  ‘Samenwerken in de 21 e eeuw‘ werd gegeven door Leendert Bikker, directeur Communicatie en Corporate Affairs van de Rabobank. Zijn voordracht werd gevolgd door een presentatie van Maurice de Hond over de resultaten van de enquête ‘Samen Werken’, die zijn bureau Peil.nl had uitgevoerd onder een representatieve groep Nederlanders. Het programma werd afgesloten met de lancering van het boek ‘Meer Wij‘.

21minuten.nl

Oorspronkelijk is de landelijke enquête 21minuten.nl opgezet en een aantal jaren uitgevoerd door het managementadviesbureau McKinsey & Company. In 2008 is het project over gedragen aan De Publieke Zaak.

Het doel van deze enquêtes was een breder beeld te krijgen van welke problemen er in onze samenleving ervaren worden en daarmee beleidsvormers en opinieleiders te informeren over oplossingen voor belangrijke maatschappelijke problemen, die de bevolking ziet.
Gedurende een aantal achtereenvolgende jaren gaven honderdduizenden Nederlanders met behulp van online vragenlijsten hun visie op de belangrijkste vraagstukken en hun oplossingen

Naast McKinsey & Company, dat oorspronkelijk het initiatief had genomen tot dit project, werkten een groot aantal andere partijen hier aan mee, waaronder CPB, CBS, SCP, Motivaction, Planet Internet, NRC Handelsblad, Algemeen Dagblad, FHV, RTL4, MSN en vele anderen.

De verschillende enquêtes resulteerden onder andere in de volgende rapporten:

In 2009 zijn ook de mogelijkheden verkend om het concept van 21minuten te vertalen naar TV. De opzet was om in een serie van zes afleveringen burgers met elkaar en met bestuurders in discussie te laten gaan over de vormgeving van Nederland. Niet in het wilde weg, maar met een sterk vertrekpunt: de uitkomsten van de enquête 21minuten.nl 2009. Aangezwengeld door praktijkvoorbeelden werd een dialoog over verantwoordelijkheid nemen en krijgen beoogd. The Jam Department ontwikkelde hiervoor een concept, dat helaas niet in productie werd genomen.

Constructive Rebel Award

De Constructive Rebel Award is ingesteld in 2013 als blijk van erkenning en waardering voor die Nederlanders, die bereid zijn hun nek uit te steken en risico te nemen door zich op hun terrein van activiteit buiten de gebaande paden te bewegen, maar dit doen vanuit een maatschappelijk constructief perspectief. DPZ is ervan overtuigd, dat we constructieve rebellen nodig hebben om baanbrekend werk te verrichten op het gebied van maatschappijvernieuwing.

Tot op heden zijn de Constructive Rebel Awards uitgereikt aan:

 • Vincent Everts, trendwatcher en video blogger op het gebied van internet en techniek.
 • Joris Luyendijk, antropoloog, journalist en auteur van diverse boeken.
 • Prem Radhakishun, columnist, acteur en radio- en televisiemaker.
 • Eric Smit, journalist, publicist en oprichter van het platform ‘Follow the Money‘.
 • Zizi Fernandez, oprichter van Mama Taxi. Bekijk hier een interview met Zizi.
 • Dennis Karpes, directeur van Justdiggit en The Raindance Project. Bekijk hier een interview.
 • Joszi Smeets, creatief directeur van Food Hub. Bekijk hier een interview met Jozi.
 • Bas Timmer, oprichter van Sheltersuit Foundation. Bekijk hier een interview met Bas.
 • Stijn van Kreij van Butterfly Effect. Bekijk hier een interview met Stijn.
 • Lakiescha, Sohna en Veronika van ‘Zetje in‘ streven naar gelijkwaardigheid in het onderwijs.
 • Damaris Matthijsen van Economy Transformers. Bekijk hier een interview met Damaris.