De Democratische Lente

Vlak voor het uitbreken van de coronacrisis ontmoette ik Wim de Ridder weer eens en we bleken nog steeds dezelfde passie te hebben voor maatschappijvernieuwing. Ik maakte onmiddellijk gebruik van de gelegenheid om hem te vragen of hij als voorganger wilde fungeren voor het team ‘Democratie’. Tot mijn verbazing en grote vreugde zei hij ja.

Ik was echter niet voorbereid op Wim’s tomeloze energie en dadendrang. Hij formeerde een team van werkelijk unieke kwaliteit en diversiteit en verraste me – bijna een jaar later – met ‘een eerste proeve’ in de vorm van een beoogd hoofdstuk voor ‘Meer Wel’. Deze proeve was echter zo omvangrijk, zo mooi uitgevoerd en zo volstrekt anders van opzet dan mij voor ogen stond, dat we tot de conclusie kwamen, dat we het beste recht konden doen aan de inspanningen van zijn team door zijn input separaat maar wel tegelijk met ‘Meer Wel’ in A4-formaat en in kleur uit te brengen. Zo gezegd, zo gedaan.

Ondertussen heeft Wim echter een compleet boek geschreven: ‘De Democratische Lente, De strijd om de welvaart’.

Ik wens u veel leesplezier,
Mickey Huibregtsen

U kunt ‘De Democratische Lente’ hier gratis downloaden.

De geprinte versie is verkrijgbaar à € 20 (incl. btw en verzendkosten).
Na overmaking op rekeningnummer NL10INGB0658784846 t.n.v. Futures Studies o.v.v. naam en postadres wordt het boek binnen enkele dagen opgestuurd (met factuur).