Boeken Publieke Zaak

Onder redactie van De Publiek Zaak zijn achtereenvolgens de volgende boeken gepubliceerd

Publieke Zaak, respect en bezieling (December 2003; 71 pagina’s).
Dit boekwerkje geeft het resultaat weer van anderhalve maand discussie over maatschappij, overheid en de relatie tussen deze twee, die werd gevoerd door een zeer gevarieerde ‘Groep van 100’ en enkele honderden actieve bezoekers van ons internetforum. Kijk voor meer informatie over de Groep van 100 naar de ontstaansgeschiedenis van DPZ onder ‘Over Ons‘.

Een Goede Buur…, over bezieling en respect in eigen buurt (September 2004; 57 pagina’s).
Dit manifest is opgesteld door een “Buurtgroep van 50” onder aanvoering van Pieter Winsemius, die zich in de eerste helft van 2004 gezamenlijk in discussie en verkenning gestort hadden op de vraag hoe een nieuwe, verbeterde en meer structurele onderlinge samenwerking in de buurt te realiseren.

 

De Publieke Zaak, Inspiratie voor een nieuwe dynamiek in de samenleving (Januari 2009; 239 pagina’s).
Dit is een bundel essays met bijdragen van een zeer diverse groep van meer dan 30 toonaangevende Nederlanders, waaronder Joop Alberda, Funda Müjde. Mark Rutte en Paul Schnabel. De bundel biedt een brede waaier van ideeën over een noodzakelijke ommezwaai in de Nederlandse maatschappij.

 

 

 

 

Handboek de Slinger (December 2009; 84 pagina’s).
De Slinger, met als motto “Nederland heeft een Slinger nodig’, was één van de projecten, die door DPZ geïnitieerd zijn. Een onderdeel daarvan was het oprichten van lokale stichtingen die met name de doelstelling ten aanzien van ‘cultuur’ van DPZ nastreefden. Zie ook onder Projecten. Dit handboek biedt richtlijnen voor het oprichten en inrichten van dergelijke stichtingen met de nadruk op flexibele opbouw, ideëel doel en juridische waarborgen.

 

 

 


Meer Waarde
, over maatschappelijk actief ondernemen (September 2013; 216 pagina’s).
Deze bundel essays geeft de visie weer van ruim 25 Nederlanders, waarvan ruim de helft leiders van onze grote internationale ondernemingen, zoals Shell en Unilever, op de rol van ondernemingen in de maatschappij van de toekomst. Een rode draad in de verhalen is de overgang van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ naar ‘maatschappelijk actief ondernemen’.

 

 


Meer Wij,
 over samen werken in de 21e eeuw (Juni 2019; 189 pagina’s).
In dit tweede deel van de beoogde trilogie “Meer…”, wederom in de vorm van een essaybundel, nodigt DPZ ruim 25 inspirerende denkers en doeners uit om hun licht te laten schijnen over de noodzaak en mogelijkheden om op hun terrein veel meer samen te werken. Een speciaal daarop gerichte enquête door Peil.nl onder de Nederlandse bevolking geeft aan dat het verwachte verbeterings-
potentieel in termen van kwaliteit van output en beperking van input
vrijwel onbegrensd is.

 

 

 

 

Meer Wel, over structurele herinrichting van onze maatschappij. Dit boek – het laatste deel in de trilogie – is gepubliceerd in juli 2021. 150 mensen hebben 150 ideen gecreëerd rondom 15 onderwerpen ter versterking van de publieke zaak.

‘Meer Wel’ lezen?

Download het boek gratis als pdf.  mobi of  epub of bestel de hard copy van Meer Wel in onze webshop.