De Publieke Zaak is tijdelijk UNDER CONSTRUCTION
de publieke zaak

Onze samenleving is op een dood spoor beland. Een fundamentele reconstructie van de systemen en instellingen waarmee we onze maatschappij vormgeven is nodig om het welzijn van toekomstige generaties te kunnen garanderen. De rode draad in het herijken en opnieuw inrichten van onze systemen voor alle spelers, is een terugkeer naar de menselijke maat. Vereniging De Publieke Zaak inspireert en faciliteert samenwerkingen tussen mensen die zich bezighouden met … de publieke zaak.

Het is geen keuze tussen socialisme en kapitalisme of welk -isme dan ook. We hebben organische instellingen nodig met een duidelijk zicht op doelen en waarden. We hebben regeringen nodig die begeleiden en inspireren in plaats van sturen en beheersen. We hebben bedrijven nodig die waardecreatie nastreven voor alle stakeholders en we hebben burgers nodig die zowel persoonlijk als collectief de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de samenleving op zich nemen.

Download hier het essay ‘Rebuilding society from the ground up’ van voorzitter Mickey Huibregtsen.