Projecten

MaatschapWij

Dit is hét inspiratieplatform voor een socialer en duurzamer Nederland. Hier worden denkers en doeners in de spotlights gezet, om te laten zien dat je nooit te klein bent om impact te hebben.

21minuten.nl

Welke problemen leven er in onze samenleving? 21minuten.nl ondervroeg honderdduizenden Nederlanders middels online vragenlijsten. Een initiatief van consultancybureau McKinsey.
Doel was het informeren van beleidsvormers en opinieleiders over oplossingen vanuit de bevolking voor belangrijke maatschappelijke problemen.

21minuten_2007 Rapport
21minuten_2006 Rapport
21minuten_2005 Rapport
21minuten_Europese resultaten
21minuten_Klimaat en milieu

Burgerschapslezing

Deze lezingen hebben ten doel een maatschappelijk relevant onderwerp ter discussie te stellen.

‘The future of business in society’ door Dominic Barton, global managing director van McKinsey & Company (2013)
21st Century enlightenment, door Matthew Taylor, Brits Labourpoliticus, politiek blogger en directeur van de Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce (2012)
‘The big society’ door Phillip Blond, schrijver van ‘Red Tory’ en oprichter Britse denktank ResPublica. Reactie van cultuurpsycholoog Jos van der Lans op deze lezing (2011)

The Fact Club

The Fact Club voedde het publieke debat met feiten. Over verschillende maatschappelijke thema’s, zoals arbeidsmarkt, woningmarkt, zorg en energie publiceerde The Fact Club fact rapporten, waarin de belangrijkste feiten verwerkt waren in overzichtelijke en interactieve infographics.