Structuurprojecten

De volgende projecten gericht op een versterking van de structuur en inrichting van de Nederlandse maatschappij zijn verkend, dan wel ook in uitvoering gebracht:

  • The Fact Club
  • Meer Wel
  • Communicatie

The Fact Club

The Fact Club was een initiatief, dat in 2012 werd gelanceerd, om het publieke debat te toetsen aan de werkelijkheid, vooral ter voorbereiding op de verkiezingen in dat jaar. De uitkomsten in de vorm van fact rapporten werden breed overgenomen in de media, zoals Financiële Dagblad, Business Nieuws Radio, NRC en Achter het Nieuws.

In #feitoffabel werden een groot aantal uitspraken van politici hebben gecheckt.

Meer Wel

Het project ‘Meer Wel’, dat op dit moment loopt, wordt hier uitgebreid beschreven.

Communicatie

Alle vormen van communicatie, zoals boeken, radioprogramma’s, video’s en losse publicaties, van De Publieke Zaak, vindt u hier.