Ambitie

Onze samenleving lijkt op een dood spoor beland. Een fundamentele herinrichting van de systemen en instellingen waarmee we onze maatschappij vormgeven is nodig om het welzijn van toekomstige generaties te kunnen garanderen.
De rode draad in het herijken en opnieuw inrichten van onze systemen voor alle spelers, is een voortbouwen op de vrijwel onbegrensde mogelijkheden, die onze tijd nu biedt en een terugkeer naar de menselijke maat. Vereniging De Publieke Zaak (DPZ) inspireert en faciliteert samenwerkingen tussen mensen die zich bezighouden met… de publieke zaak.

Visie

Een hernieuwde “samen-leving” vereist geen keuze tussen socialisme, kapitalisme of welk -isme dan ook. We hebben organische instellingen nodig:

 • We hebben een overheid nodig, die vooral meer inspireert en mogelijk maakt in plaats van alleen maar stuurt en controleert.
 • We hebben bedrijven nodig, die waarde creëren voor alle stakeholders en niet primair alleen de aandeelhouders en
 • We hebben burgers nodig, die zowel persoonlijk als collectief de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de samenleving op zich nemen.
 • We hebben overal organisaties nodig, die doelgericht en doelmatig zijn gericht op de mogelijkheden en vereisten van de toekomst en die uitgaan van de menselijke maat

Voor nadere toelichting download hier het essay ‘Rebuilding Society from the Ground Up’ en hier een korte PowerPoint met een introductie over De Publieke Zaak.

Missie “Bouwen aan onze toekomst.”

De Publieke Zaak wil als maatschappelijke innovator werken aan een meer menselijk, vitale, effectieve en open samenleving door alle maatschappelijke spelers te inspireren en te stimuleren hier een vernieuwende bijdrage aan te geven, welke past bij de mogelijkheden en behoeften van vandaag.

Werkterrein

De inspanningen van DPZ zijn zowel gericht op de cultuur als de structuur van ons land. Beide werkvelden hebben grote invloed op elkaar.

 • Cultuur gaat in onze definitie over hoe wij met elkaar omgaan, over rekening houden met en zorgen voor medeburgers, over zelf initiatieven ontwikkelen en over samen werken.
 • Structuur gaat in onze definitie over de inrichting van ons land in de meest brede zin, dus over de inrichting van onze democratie en overheid, over wet- en regelgeving, over de opzet en inzet van publieke middelen.

Rol

De vereniging DPZ richt haar activiteiten op het inspireren, faciliteren en celebreren van al diegenen – individuen en organisaties – die de publieke zaak een warm hart toedragen.

Er zijn al heel veel goede initiatieven. DPZ wil al deze positieve krachten in open samenwerking met elkaar verbinden en een gemeenschappelijk platform bieden, opdat hun boodschap veel meer aandacht krijgt en hun impact veel groter wordt.

Interview met Pepijn van Dijk, manager van De Publieke Zaak van 2008 tot 2013.

Websites

Voor elk van de werkterreinen, waar wij ons op richten, is er een aparte website:

MaatschapWij is opgericht in samenwerking met een groot aantal founding partners, waaronder nationale sportbonden, maatschappelijke instellingen en grote ondernemingen. Het is het grootste project dat onder verantwoordelijkheid van de vereniging De Publieke Zaak wordt uitgevoerd. Het heeft opzettelijk geen formele juridische status. Daarmee is het mogelijk voor iedereen – individu, organisatie of onderneming – om zich aan te sluiten zonder enige vorm van formele beperking. Dit project heeft een eigen website met een complete redactie.

Bekijk ook eens het  videokanaal van De Publieke Zaak.

Werkwijze

Onze aanpak van de uitdaging om gezamenlijk een veelbelovend toekomst te bouwen heeft de volgende kenmerken:

 • Samen werken met bestaande organisaties en initiatieven
 • Inspireren en faciliteren van programma’s en projecten met uitvoering op afstand
 • Open staan voor iedereen, die onze ambities deelt
 • Onafhankelijk blijven van alle politiek
 • Zoeken naar creatieve oplossingen met een menselijke maat
 • Experimenteren met goede ideeën
 • Celebreren van mensen en organisaties, die wezenlijk bijdragen aan onze missie.