De Publieke Zaak is tijdelijk UNDER CONSTRUCTION

Ambitie

Achtergrond

 

Onze samenleving lijkt op een dood spoor beland. Een fundamentele herinrichting van de systemen en instellingen waarmee we onze maatschappij vormgeven is nodig om het welzijn van toekomstige generaties te kunnen garanderen.
De rode draad in het herijken en opnieuw inrichten van onze systemen voor alle spelers, is een voortbouwen op de vrijwel onbegrensde mogelijkheden, die onze tijd nu biedt en een terugkeer naar de menselijke maat.
Vereniging De Publieke Zaak(DPZ) inspireert en faciliteert samenwerkingen tussen mensen die zich bezighouden met … de publieke zaak.

 

 

Visie

 

Een hernieuwde “samen-leving” vereist geen keuze tussen socialisme en kapitalisme of welk -isme dan ook. We hebben organische instellingen nodig:

• We hebben een overheid nodig, die vooral meer inspireert en mogelijk maakt in plaats van alleen maar stuurt en controleert.

• We hebben bedrijven nodig, die waarde creëren voor alle stakeholders en niet primair alleen de aandeelhouders en

• We hebben burgers nodig, die zowel persoonlijk als collectief de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de samenleving op zich nemen.

• We hebben overal organisaties nodig, die doelgericht en doelmatig zijn gericht op de mogelijkheden en vereisten van de toekomst en die uitgaan van de menselijke maat

Voor nadere toelichting download hier het essay ‘Rebuilding Society from the Ground Up’

Missie

 

  BOUWEN AAN ONZE TOEKOMST

Werkterrein

 

De inspanningen van DPZ zijn zowel gericht op de cultuur als de structuur van ons land:

• Cultuur gaat in onze definitie over hoe wij met elkaar omgaan, over rekening houden met en zorgen voor medeburgers, over zelf initiatieven ontwikkelen en over samen werken

• Structuur gaat in onze definitie over de inrichting van ons land in de meest brede zin, dus over de inrichting van onze democratie en overheid, over wet- en regelgeving, over de opzet en inzet van publieke middelen

Beide werkvelden hebben grote invloed op elkaar.

Rol van de Publieke Zaak

 

De vereniging DPZ richt haar activiteiten op het inspireren en faciliteren van al diegenen – individuen en organisaties – , die de publieke zaak een warm hart toedragen.
Er zijn al heel veel goede initiatieven. DPZ wil al deze positieve krachten in open samenwerking met elkaar verbinden en een gemeenschappelijk platform bieden, opdat hun boodschap veel meer aandacht krijgt en hun impact veel groter wordt.

 

Focus Website

 

Voor elk van de Werkterreinen, waar wij ons op richten is er een aparte website:

• Het werkterrein cultuur krijgt alle aandacht op de website www.maatschapwij.nu opgericht in samenwerking met een groot aantal founding partners, waaronder nationale sportbonden, maatschappelijke instellingen en grote ondernemingen

• Het werkterrein structuur krijgt alle aandacht op deze website www.publiekezaak.nl.

 

 

Werkwijze

 

Onze aanpak van de uitdaging om gezamenlijk een veelbelovend toekomst te bouwen heeft de volgende kenmerken:

• Samen werken met bestaande organisaties en initiatieven

• Inspireren en faciliteren van programma’s en projekten met uitvoering op afstand

• Open staan voor iedereen, die onze ambities deelt

• Onafhankelijk blijven van alle politiek

• Zoeken naar creatieve oplossingen met een menselijke maat

• Experimenteren met goede ideeën

• Celebreren van mensen en organisaties, die wezenlijk bijdragen aan onze missie