Websites

De Publieke Zaak heeft met opzet gekozen voor twee verschillende websites, namelijk:

maatschapwij.nu
Deze website richt zich vooral op onderwerpen, die onze ‘cultuur’- dus hoe we met elkaar omgaan en hoe we ons inzetten voor de maatschappij – raken. Hier krijgt De Publieke Zaak vooral zijn gezicht als de beweging ter bescherming van het menselijk milieu.

publiekezaak.nl
Deze website gaat over de vereniging als organisatie én over het tweede werkterrein: de ‘structuur’ van ons land. Hier gaat het vooral over de wenselijkheid en mogelijkheden van een aanpassing en/of herinrichting van de voornaamste instanties en processen in ons land.