Over ons

Ontstaan

In het najaar van 2002 namen Mickey Huibregtsen en Pieter Winsemius het initiatief tot het organiseren van tien discussierondes over de toekomst van ons land in het tijdsbestek van een week. Een zeer gevarieerde groep van prominente Nederlandse denkers en doeners deed hier aan mee

De deelnemers aan de discussies – de zogenaamde Groep van 100 – varieerden van de oud-voorzitter van de CPN – Ina Brouwer – tot Johan Cruyff en van de voorzitter van de SP – Jan Marijnissen -tot de Vicevoorzitter van de Raad van State – Herman Tjeenk Willink. De volledige samenstelling van de Groep van 100 is hier te vinden.

Deze discussierondes waren ingegeven door de overtuiging, dat er een publiek initiatief nodig was om de toch wat vastgelopen en in zichzelf gekeerde maatschappijkritisch tegen het licht te houden en stappen naar een fundamentele vernieuwing te bedenken. De focus was hierbij in eerste termijn op het functioneren van de overheid en van de democratie in haar geheel. Dit blijkt ook uit de vragen, die in de discussies werden voorgelegd

Hoewel de leden van de groep zeer verschillende achtergronden hadden, bleken de conclusies uit de discussierondes toch vrijwel unaniem onderschreven te worden. Hier is een eerste ruwe samenvatting van de bevindingen van deze discussies terug te vinden. Deze werden later verwerkt in het boek ‘De Publieke Zaak, Inspiratie voor een nieuwe dynamiek in de samenleving‘.

Structuur

De Publieke Zaak heeft een verenigingsstructuur volgens Nederlands recht en kent een bestuur en een ledenraad. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een omvangrijk team van veelal parttime medewerkers.

Bestuur
Het bestuur kent op dit moment drie leden: Mickey Huibregtsen (voorzitter), Maurice de Hond (secretaris) en Marc Koster (penningmeester).

Ledenraad
De ledenraad bestaat uit: Liesbeth Franssen, Kirsten Huibregtsen en Jaap Wertheim.

Team
Het grootste project dat onder verantwoordelijkheid van de vereniging wordt uitgevoerd – MaatschapWij – heeft opzettelijk geen formele juridische status. Daarmee is het mogelijk voor iedereen – individu of organisatie/onderneming – om zich aan te sluiten zonder enige vorm van formele beperking. Dit project kent een eigen website met een complete redactie: www.maatschapwij.nu.

Het project ‘Meer Wel’ wordt geleid door Vincent Everts met ondersteuning van en eindredactie door Kyra Kuitert.

Contact
Het contact met bestuur, ledenraad en team loopt via info@publiekezaak.nl.