Losse publicaties

Sinds 2002 heeft de Publieke Zaak honderden publicaties het licht doen zien in de vorm van stellingnames, essays, persberichten, brochures en open brieven aan de Minister-President, politici of het grote publiek in het algemeen.

Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste daarvan in chronologische volgorde:

Waar blijven respect en bezieling?, open brief in NRC (12 december 2002)

30 Punten voor Politiek en Maatschappij, persbericht (10 januari 2003)

Wijzig Opzet Kabinetsformatie, open brief aan politici (11 april 2003)

Perspectief voor Denken en Doen, discussiestuk (8 juni 2005)

Naar een land mét doelen en zonder grenzen; verslag van een discussieronde (15 februari 2007)

Overheid vraagt meer organisatievermogen dan ideologie, essay (22 november 2008)

Maatschappelijk Actief Ondernemerschap, essay (25 juli 2009)

Bouwen aan een meer doelmatige overheid, essay (1 mei 2010)

De Publieke Zaak Samengevat, brochure over activiteiten en organisatie (20 november 2012)

MaatschapWij, presentatie voor Inspiratoren (16 juni 2016)

Een Nationaal Kabinet, essay (14 oktober 2017)

De Publieke Zaak, algemene introductie (1 september 2020)