Welkom bij de Zoom-salon ‘Diversiteit en Inclusiviteit’ op 13/1

27 december 2021 -

In deze uitdagende tijden van omwentelingen met betrekking tot  werk en werkgelegenheid, met toenemende bedreigingen voor de wereldgezondheid en de wereldeconomieën, zullen we een fundamentele, systemische verandering op schaal door moeten voeren ten aanzien van diversiteit en inclusiviteit.

Het project ‘Meer Wel’ van De Publieke Zaak onder leiding van Mickey Huibregtsen beoogt een brede discussie op gang te brengen over de herinrichting van onze maatschappelijke infrastructuur, inclusief de daarbij behorende instellingen. Het is vooral bedoeld als uitnodiging aan alle Nederlanders om zelf bij te dragen aan de vormgeving van een nieuw Nederland. Werk en werkgelegenheid vormen daarbij belangrijke elementen.

Op 13 januari om 13:00 behandelen we tijdens een Zoom-Salon het thema diversiteit en inclusiviteit. Mickey Huibergtsen (voorzitter van De Publieke Zaak), Joan Nunnely (voorzitter van het Directeurenoverleg van Rotterdamse culturele instellingen) en Loek Schönbeck (kunstenaar/filosoof) zullen een inleiding verzorgen.

Daarna zal een panel met onder anderen Europarlementariër Samira Rafaela en de kandidaat-raadsleden Larissa Vlieger en Wichard de Wolf daarop reflecteren en aanvullende inzichten bieden, waarna we met de deelnemers in gesprek gaan. Deze salon duurt circa een uur.

We hopen je te zien en te horen op 13 januari. Je kunt je hier opgeven voor de virtuele Salon.

Hartelijke groet, het team van ‘Werk en Werkgelegenheid’,
Mickey, Joan, Jan, Sybren, Loek, Frans en Guido

Tekst door: Kyra Kuitert