Van vmbo’er tot vwo’er in één klas

13 oktober 2020 -

De segregatie in het onderwijs neemt toe waarschuwde de Onderwijsraad. De verschillende niveaus komen elkaar nauwelijks nog tegen op school. Hoe moet dat straks in de samenleving dacht onderwijspionier Bas Huijbers. Hij startte met twee anderen in 2016 het Vox College in Amsterdam, waar kinderen van alle niveaus via projectonderwijs samenwerken. 

In de afgelopen tien jaar daalde het aantal brede brugklassen van 70% naar 50%, terwijl het aantal categorale klassen (met één niveau) steeg van 30% naar 45%. De segregatie op school kan kloven in de maatschappij veroorzaken.

Het Vox College doet het anders. Er zitten evenveel leerlingen van vmbo-kader, vmbo-tl, havo als vwo bij elkaar in de klas. Samen werken ze aan projecten, waarbij ze altijd iets moeten lezen, schrijven, maken, ontdekken én doen. Eerst kiezen ze voor taken waar ze goed in zijn, maar gaandeweg ontdekken ze dat ze veel van elkaar kunnen leren. Ieders vaardigheden komen daarbij tot hun recht, want het gaat over leren én over maken. Zo leren de kinderen om samen – ongeacht opleidingsniveau, uiterlijk of achtergrond – een mini-maatschappij te vormen.

Populair maar nog niet ‘af’

Het Vox College is de laatste vier jaar gegroeid van vier naar vijfentwintig docenten. Veel ouders blijken achter het idee van heterogene klassen en projectonderwijs te staan. Toch is deze manier van onderwijs niet voor elk kind geschikt, maar dat geldt net zo goed voor klassikaal onderwijs.

Voor de ruim vijftig kerndoelen van het onderwijs – die bepalen wat kinderen op een bepaald moment moeten kennen en kunnen – ontwikkelen de docenten zelf (vakoverstijgende) projecten. Daarbij worden de leerlingen verschillend aangestuurd. De school zoekt nog naar passende manieren van beoordelen, omdat cijfers weinig motiverend zijn. Belangrijker vinden ze dat kinderen kunnen ontdekken welke rol zij kunnen en willen vervullen in de maatschappij, zodat ze uiteindelijk hun steentje kunnen bijdragen.

Bekijk het interview met initiatiefnemer Bas Huijbers door Jeppe van Pruissen & Rozemarijn Weyers i.s.m. het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken.

Dit is een bewerkt artikel van de website van MaatschapWij, een project van De Publieke Zaak.

Tekst door: Kyra Kuitert