Webinar ‘Kompas voor publiek leiderschap’ door Mark Frequin

22 februari 2022 -

Topambtenaar Mark Frequin besprak op 10/3 met ons zijn belangrijke werk ‘Kompas voor publiek leiderschap – visie op wenselijke leiderschapsrichtingen‘ en ging aansluitend in dialoog met het publiek.

Wederom een toonaangevend webinar in het kader van het hoofdstuk ‘Werk en Werkgelegenheid’ in het boek ‘Meer Wel’ van De Publieke Zaak, onder voorzitterschap van Mickey Huibregtsen.

Onder andere door de pandemie, de grote invloed van digitalisering en de politiek die van elke overheidsbeweging wat vindt, is het werkende leven van onze ambtenaren in een nieuwe fase terechtgekomen. Een fase die nieuwe inzichten en dialoog vereisen.

De urgentie voor meer publiek leiderschap is groot. Samenlevingsvraagstukken vragen om meer leiderschap, burgers en bedrijven vinden het noodzakelijk, medewerkers in overheidsorganisaties missen het en topmanagers voelen dat zij teveel onder een glazen stolp zitten. Het is zeer gewenst dat zeker het topmanagement het pad van meer leiderschap op gaat en meer leiderschap toont. Maar ook andere ambtenaren kunnen leiderschap tonen: leiderschap is niet voorbehouden aan het topmanagement.

Vraag is dan natuurlijk hoe dat pad van ‘meer leiderschap’ op te gaan. Dat vraagt om koersbepaling. Daarvoor heeft Mark een Kompas gemaakt en schetst hij de tien hoofdrichtingen die kunnen worden opgegaan.

Slides voor dit webinar vind u  hier.

Tekst door: Kyra Kuitert