Duurzaamheidsthema’s enquête 2020-2030

4 januari 2021 -

Ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan zette Nudge een enquête uit over hoe we duurzaamheid zien; is duurzaamheid dood, begint een beter milieu NIET bij jezelf of zijn lokale gemeenschappen de oplossing? Hieronder een samenvatting van de vele duizenden antwoorden. Opvallende  uitkomsten: zorg over biodiversiteit en natuur groeit, sociaaleconomische ongelijkheid blijkt een steeds belangrijker duurzaamheidsthema en er zijn zorgen dat een significante verbetering nog ver weg is. 

Belangrijkste duurzaamheidsthema’s
Als belangrijkste duurzaamheidsthema’s in de afgelopen tien jaar werden klimaatverandering (72% van de Nudgers), afval en vervuiling (40%), biodiversiteit en natuur (38%) en energie (35%) genoemd. Vooruitkijkend naar het komende decennium is er een fors toegenomen zorg over biodiversiteit en natuur (45%), sociaal-economische ongelijkheid (30%) en water (20%).

Weinig significante verbetering verwacht
Energie, mobiliteit en afval en vervuiling staan voor de periode 2020-2030 juist minder vaak in de Top 3 van grootste zorgen. Dat is te verklaren als je kijkt naar de antwoorden op de vraag waar de grootste significante verbetering wordt verwacht. Daar verwachten de deelnemers dat de komende tien jaar flinke vooruitgang wordt geboekt op het gebied van energie (63%), afval/vervuiling (47%), mobiliteit (33%) en voedsel (28%). Er zijn ook thema’s die minder hoopvol scoren. Slechts weinigen verwachten een significante verbetering op het gebied van overbevolking (3%), grondstoffen (7%), ongelijkheid (8%) en water (9%).

Overheid moet duurzame keuzes stimuleren
Als we allemaal kleine stappen zetten, dan maken we samen de maatschappij duurzamer, dat is het uitgangspunt van Nudge. Maar is dat 10 jaar later nog steeds een goed uitgangspunt? Of hebben consumenten samen onvoldoende marktmacht en kunnen alleen grote spelers echt voor verandering zorgen? Zestig procent van de inzenders was het hier niet mee eens: consumenten hebben ook echt een eigen verantwoordelijkheid.
Overigens is daar een mooie rol voor de overheid weggelegd; 97,5% vindt dat de overheid duurzame keuzes moet stimuleren door heffingen op niet-duurzame keuzes.

Welvaart inleveren
Verduurzaming vraagt ook offers, maar 90% geeft aan dat ze bereid zijn om welvaart in te leveren om de planeet te redden. En 65% heeft er vertrouwen in dat we ons samen met onze naasten wel kunnen redden.
Handelingsperspectief heeft bij Nudge een centrale rol: het gaat om concrete stappen realiseren. Op de vraag met welk niet-duurzaam gedrag iedereen meteen zou moeten stoppen, kwam er een breed scala antwoorden; vliegen, vlees eten en overconsumptie werden het meest genoemd. Als het gaat om nu starten met verduurzamen, dan zijn het voedingspatroon aanpassen, consumptie verminderen, bewustwording vergroten, recyclen en vervoer de meest genoemde duurzame stappen.

Nudge is voor iedereen die concreet aan de slag wil voor een betere wereld. Mensen en organisaties werken via Nudge samen om goede ideeën van onderaf te realiseren, die zorgen voor een positieve en blijvende verandering in onze maatschappij. Door het ondersteunen van bottom-up initiatieven en met  behulp van hun platform en brede netwerk wil Nudge het voor iedereen mogelijk maken om aan de slag te gaan.

Tekst door: Kyra Kuitert