SER-advies ‘Perspectief op herstel’ (na corona)

12 februari 2021 -

Start met het gezamenlijk voorbereiden van het herstelbeleid voor na de coronacrisis. Blijf de gezondheidscrisis bedwingen. Zet steun aan ondernemers, werknemers en kwetsbare groepen voort en intensiveer waar nodig. Heb meer oog voor het mentale welzijn van ons allemaal. Blijf intensief communiceren en uitleggen om naleving en draagvlak te stimuleren. En bovenal: houd vol en pak door!

Dit is de kern van het nieuwe advies ‘Perspectief op Herstel’ van de Denktank Coronacrisis voor de komende maanden en de periode van herstel. Lees hier de samenvatting.

In zijn eerste advies, ‘De contouren van een intelligent herstelbeleid, bood de Denktank
Coronacrisis contouren om te kunnen komen tot een intelligent herstelbeleid voor de
Nederlandse samenleving en economie. Deze contouren zijn voor een groot deel ook nu
nog relevant voor het herstelbeleid. Centraal hierin staat grip houden op de
gezondheidszorg, het versterken van ons verdienvermogen, de sociale bescherming van
kwetsbare groepen en het tegengaan van tweedeling in de samenleving.

De Denktank Coronacrisis bestaat uit een brede groep van vertegenwoordigers van kennisinstituten, planbureaus en sociale partners, zoals DNB, SCP, CPB, Onderwijsraad, WRR, CBS, VNG, SER Jongerenplatform, RLi, RVS, FNV, VNO NCW, CNV, AWVN, VCP, Clingendael en TNO, die onder leiding van SER-voorzitter Mariëtte Hamer tot dit advies is gekomen.

Tekst door: Kyra Kuitert