Mickey heeft ons verlaten

31 mei 2022 -

Op 20 mei jl. is Mickey Huibregtsen, de inspirerende oprichter van De Publieke Zaak en initiatiefnemer van onder andere de trilogie ‘Meer Waarde’, ‘Meer Wij’ en ‘Meer Wel’, overleden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In zijn huis te Bilthoven is op  20 mei Mickey (Wouter) Huibregtsen, na een kort ziekbed, op 82-jarige leeftijd overleden. Hij is op vele manieren meer dan 50 jaar maatschappelijk actief geweest, zowel voor als achter de schermen. 

Ook na zijn pensionering als managing partner bij McKinsey en aftreden als voorzitter van NOC/NSF eind vorige eeuw, was hij de initiator van een verscheidenheid aan belangrijke maatschappelijke initiatieven.  De Publieke Zaak,, De Avond van Wetenschap & Maatschappij en MaatschapWij. Daarbij slaagde hij erin velen uit zijn uitgebreide netwerk te betrekken.

Tot aan het eind van zijn leven besteedde veel van zijn tijd (en geld) om de doelstellingen van zijn initiatieven te realiseren. Dat mondde o.a. uit in een trilogie over het werken en leven in de 21e eeuw onder de verzamelnaam “Meer….”.  Aan het laatste boek uit 2021“Meer Wel, over nieuwe structuren in de 21e eeuw” hebben 150 professionals hun bijdrage geleverd en kan  als een zijn nalatenschap voor Nederland beschouw worden.

Mickey Huibregtsen is in 1940 in Rotterdam geboren en studeerde in 1964 cum laude af in Theoretische en Technische Mechanica aan de TU Delft. Na een kort verblijf als ingenieur bij de marine werd hij manager bij VMF-Stork. In 1970 trad hij in dienst bij McKinsey & Company. Daar werd hij managing partner van de Benelux en Scandinavië en maakte deel uit van de Global Manging Body, tot hij in 1999 aftrad.

In 1990 werd hij voorzitter van het NOC dat drie jaar later met het NSF fuseerde. Hij gaf veel toespraken over (top)sport als inspiratiebron voor de samenleving, symbool van nationale trots en instrument bij het bevorderen van maatschappelijke integratie en saamhorigheid. De financiële steun van overheid en bedrijfsleven voor NOC*NSF ging in die periode sterk omhoog. Hij speelde goed in op het besluit om vanaf 1992 professionele sporters toe te laten op de Olympische Spelen en de grotere interesse hierdoor van sponsoren.

Begin deze eeuw startte hij met Pieter Winsemius een initiatief dat uitmondde in de organisatie De Publieke Zaak. Daarbij werd een Groep van 100 prominenten uit alle facetten van de samenleving bij elkaar gebracht vanuit de gedeelde behoefte aan een cultuuromslag, zowel in het denken en doen in de maatschappij, als in de overheid/politiek die daar zo’n wezenlijke rol in vervult. 

Hij zette zich de laatste twintig jaar met veel energie en bezieling in voor die doelstelling. Door het bij elkaar brengen van mensen, door het opzetten van initiatieven, zijn redacteurschap bij het uitbrengen van diverse publicaties, maar ook via de financiele ondersteuning van de organisatie en de uitvoerders. Dat mondde ook uit in de organisatie MaatschapWij, een inspiratieplatform voor een socialer, vitaler en duurzamer Nederland. 

Zeven jaar werd er wekelijks een radioprogramma besteed aan dit initiatief bij BNR. 

Mickey Huibregstsen was na 2000 verantwoordelijk voor acht publicaties, alle gericht op het verbeteren van de samenleving in al zijn facetten.

Drie ervan met gesprekken die hij voerde met sleutelfiguren om Nederland, één met de titel “Management made simple”, de andere met de titel “Rebuilding the Society from the Ground up”. Ten slotte drie met de verzamelnaam “Meer…”

Hij was de grondlegger van de Avond van Wetenschap & Maatschappij in 2000. Sinds 2005 wordt jaarlijks de prijs voor de Nederlandse wetenschapper voor baanbrekend onderzoek daar uitgereikt die zijn naam draagt.

Daarnaast was hij zowel als adviseur en als investeerder betrokken bij innovatieve bedrijven op o.a. het terrein van onderwijs en zorg.

Tot laat in zijn leven was hij een fanatieke sporter. 

Te midden van zijn familie nam hij op 20 mei afscheid van deze wereld. Een man, die onvermoeid bezig was om te zorgen dat op basis van zijn ervaring, kennis en netwerk de samenleving mooier en sterker te maken. 

Artikelen

https://fd.nl/bedrijfsleven/1440529/mickey-huibregtsen-boegbeeld-van-mckinsey-maar-geen-ioc-lid prima overview

https://www.trouw.nl/sport/wouter-huibregtsen-maakte-van-sport-een-inspiratiebron-voor-de-samenleving~b26ec0b4/ erg goed artikel

https://www.ad.nl/binnenland/oud-voorzitter-noc-nsf-mickey-huibregtsen-overleden~ac2653ce/

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/05/27/zelfs-zijn-kleinkinderen-gaf-hij-advies-a4129452 prima overview

https://www.volkskrant.nl/sport/de-rel-die-de-nocnsf-voorzitter-bleef-achtervolgen~b53bef5a/ naast het IOC melde de krant ook positieve zaken.

Het laatste interview vorig jaar over zijn full page pleidooi in de telegraaf voor een nationaal kabinet. https://youtu.be/DQ7n3pcU2w0
 https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1305521788/crisis-benadrukt-nut-van-een-nationaal-kabinet
Of hier zonder abbo https://publiekezaak.nl/een-unieke-kans-een-nationaal-kabinet/

————————-

Publicaties:

https://www.bol.com/nl/nl/s/?searchtext=mickey+huibregtsen alle boeken

  • Mickey Huibregtsen in Gesprek met Ondernemend Nederland, Het Spectrum (2001), ISBN 9017471687
  • Mickey Huibregtsen in Gesprek met de Rest van Nederland, De Fontein (2003), ISBN 9026118996
  • Mickey Huibregtsen in Gesprek met Richtinggevend Nederland, Van Haren Publishing (2005), ISBN 90772126207
  • Rebuilding Society from the Ground up. Corporations and Citizens as a Source of Inspiration for Society
  • Management Made Simple. Ideas of former McKinsey partner korte videos https://www.youtube.com/watch?v=4PRooKWGrwQ&list=PLuAKKiN9BWc8vvoAgkyWK_iHNoiW0s_rF 
  • https://publiekezaak.nl/communicatie/boeken 
  • Meer Waarde. De Publieke Zaak, Prometheus-Bert Bakker (2013), ISBN 9789035141025
  • Meer Wij. Over Samen Werken in de 21ste Eeuw, De Publieke Zaak (2019), ISBN 9789083009209
  • Meer Wel over Nieuwe Structuren in de 21 ste Eeuw, De Publieke Zaak (2021), ISBN 9789083009230

Lijst met video Interviews https://www.youtube.com/watch?v=ZMgT5iSwqNM&list=PLuAKKiN9BWc88TZ24AcYBAh_i82JP71n3 

 

 

 

Tekst door: Kyra Kuitert