Losse publicaties

Rebuilding society from the ground up, essay (2013/2014)

De Publieke Zaak samen gevat’, brochure over activiteiten en organisatie (2012)

Bouwen aan een land mét doelen en zonder grenzen, verslag van een discussieronde (2007)

Perspectief voor Denken en Doen, discussiestuk (2005)

Wijzig Opzet Kabinetsformatie, open brief aan politici (2003)

Waar blijven respect en bezieling? open brief in het NRC Handelsblad (2002)

 

Blogs en essays van Mickey Huijbregtsen

Macht en Tegenkracht, evenwicht tussen overheid, organisaties en burgers (2020)

Eenzaam maar niet alleen, een plan tegen vereenzaming (2019)

Een Nationaal Kabinet  (2017)

Bouwen aan een doelmatiger overheid  (2010)

Maatschappelijk Actief Ondernemerschap  (2009)

Overheid vraagt meer organisatievermogen dan ideologie  (2008)