Inspiratie

Veel van de onderwerpen waar de De Publieke Zaak zich voor inzet, staan of stonden ook op de agenda van andere initiatieven tot vernieuwing, zoals De Nationale Denktank.

De Publieke Zaak wil zoveel mogelijk van eerdere en lopende inspanningen op dit gebied gebruik te maken, maar er tegelijk voor te zorgen, dat er geen rem staat op creativiteit én dat het algemeen belang prevaleert boven dat van allerlei belangengroeperingen.