Nationale DenkTank 2020: Het midden weer centraal

31 december 2020 -

Op 15 december jl. presenteerden de deelnemers van De Nationale Denktank 2020 een selectie van innovatieve oplossingen om het perspectief van middengroepen in Nederland te verbeteren. Ook werd het eindrapport ‘Het midden weer centraal’ uitgereikt aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De 15e editie van de Nationale DenkTank ging op maandag 17 augustus 2020 van start. De onderzoeksvraag luidde: ‘Hoe versterken we welzijn en welvaart en verhogen we regie voor middengroepen, in stad en regio, nu en later?’ Twintig getalenteerde academici doken  in dit actuele vraagstuk.

Het werd de deelnemers van de Denktank 2020 snel duidelijk dat dé middengroep niet bestaat. De variatie in mensen in deze categorie is mogelijk nog groter dan het aantal definities dat ze konden bedenken. Een gemene deler is het gevoel dat het steeds lastiger zal zijn om met ‘gewoon’ hard werken een toekomst veilig te stellen. Met hun eindrapport hopen ze bij te dragen dat de middengroep weer in ere wordt hersteld en Nederland met vertrouwen de toekomst tegemoet kan.

Hieronder de acht oplossingen samengevat:

1. Verzeker ZZP
Verzeker ZZP is een beleidsvoorstel met het doel een inkomensgarantie voor zzp’ers te organiseren in het geval van tijdelijke werkloosheid.

2. FIKA

Een tool die waardering vanuit de werkgever aan de thuiswerker waarborgt door pauzes te stimuleren met herinneringen en credits voor een koffiepauze bij lokale horeca.

3. De Niet Woning-corporatie

Een stichting die coöperatieve woonstructuren gebruikt om betaalbare woningen in het midden-segment te realiseren.

4. MomentCheck

Een digitale tool die je structureel ondersteunt met het maken van financieel bewuste keuzes tijdens belangrijke levensmomenten.

5. De Nieuwe Polder

De Nieuwe Polder dicht de kloof tussen burgers en bestuurders door het raam tussen beleidsmakers en de samenleving op diverse manieren open te houden.

6. MBO Talent Track
Een talentontwikkelingsprogramma aan dat mbo-studenten skills, een netwerk en zelfvertrouwen geeft om goed voorbereid de arbeidsmarkt te betreden.

7. Zie je mij?

Een documentaire, ondersteund met een campagne, met als doel het aanzien van essentiële beroepen te verhogen.

8. ZelfstandigBerekend

Dé financiële rekentool voor startende zzp’ers die een eerlijk uurtarief berekent, overzicht schept in wat je moet regelen en adviseert hoeveel je daarvoor moet reserveren.

Deelnemers van de Nationale DenkTank 2020

Stichting de Nationale DenkTank  is opgericht om een brug te slaan tussen de overheid, de wetenschap en het bedrijfsleven – met als doel de Nederlandse samenleving met vernieuwende ideeën vooruit te helpen. Daarom gaan elk jaar twintig jonge academici met verschillende studieachtergronden een maatschappelijk probleem te lijf in een Nationale DenkTank.

Tekst door: Kyra Kuitert