Het Groene Brein realiseert radicale doorbraken in duurzaamheid

17 december 2020 -

Antoine Heideveld meent dat we te eenzijdig over economie denken. Want hoe creëer je waarde en wat is waarde eigenlijk? Met een netwerk van bijna 150 wetenschappers ondersteunt hij met ‘Het Groene Brein’ bedrijven om nieuwe, duurzame businessmodellen te implementeren

Financiële waarde is volgens Heideveld maar één van de vele soorten waarden: “Behalve over economie (geld) kan het ook gaan over sociale waarde, zoals positieve relaties creëren, of ecologische waarde, bijvoorbeeld goed voor de natuur zorgen. De focus moet volgens mij verschuiven naar hoe we op ál die vlakken positieve impact kunnen maken.”

Gelukkig zijn steeds meer bedrijven en organisaties bezig met meervoudige waardecreatie. Ze lopen in de praktijk bij het uitvoeren van hun duurzaamheidsstrategie echter nog al eens tegen vragen aan, waar in de markt nog geen oplossingen voor zijn. Vragen bijvoorbeeld over circulaire economie, duurzame transities of systeeminnovaties. Vragen waarop wetenschappers wel eens een antwoord zouden kunnen hebben. Om ondernemers hierbij te ondersteunen richtte Antoine Heideveld in 2012 Het Groene Brein op.


Video door Jeppe van Pruissen

Vragen uit de praktijk

Acht jaar later is Het Groene Brein uitgegroeid tot een netwerk van zo’n honderdvijftig wetenschappers uit verschillende disciplines – van psychologie en economie tot biologie. Heideveld hoopt natuurlijk dat deze beweging blijft groeien. De wetenschappers werken in projecten samen met ondernemers aan uiteenlopende vraagstukken rondom hun duurzaamheidsamibitie(s). Daarin worden radicale innovaties soms niet geschuwd.

Een voorbeeld is de casus van een orchideeënkwekerij. Een orchidee staat gemiddeld zeventig weken in een kas, die het grootste deel van de tijd op achtentwintig graden wordt gestookt, voordat hij wordt verkocht. Zodra de orchidee is uitgebloeid, gooien de meeste mensen de plant weg. En dat is jammer, want een kweker kan de orchidee onder de juiste omstandigheden in een half jaar opnieuw in bloei krijgen. Samen met een vakgroep van de Erasmus Universiteit Rotterdam is nagedacht over een retoursysteem, waardoor deze orchideeënkwekerij nu circulair is.

Kennis toegankelijk maken en samenwerken

Het Groene Brein beantwoord dus concrete vragen uit de praktijk, maar het ondersteunt ondernemers ook door wetenschappelijke kennis toegankelijk te maken. Zeker in velden die nog volop in ontwikkeling zijn. Heideveld: “Middels zogenaamde Kenniskaarten bieden we een toegankelijk en actueel overzicht van een grote hoeveelheid informatie rondom bepaalde thema’s, zoals Voeding & Duurzaamheid, Circulaire economie en Mijn leefomgeving. Wil je bijvoorbeeld weten wat de voordelen zijn van een circulaire economie of wat natuurlijk kapitaal is? Per vraag zijn de meest belangrijke rapporten samengevat in een antwoord.”

Daarnaast is Het Groene Brein een netwerkorganisatie. Heideveld: “We zetten samenwerkingen op, bijvoorbeeld door (onderzoek)programma’s en bijeenkomsten te organiseren. De wetenschap kan een belangrijke rol spelen in de transitie naar een duurzame economie, mits er ook aandacht is voor de sociale kant van verandering, want met alleen technische innovaties komen we er niet. Mensen moeten het ook willen.”

Bekijk ook de website van Het Groene Brein.

 

Dit is een bewerkt artikel van de website van MaatschapWij, een project van De Publieke Zaak.

Tekst door: Kyra Kuitert