Een gezonde, weerbare en eerlijke digitale samenleving

12 november 2020 -

“Wij geloven in de kansen die digitalisering brengt, maar ook in de noodzaak om digitalisering te sturen om optimaal ingezet te kunnen worden. Daarvoor moeten zowel de overheid, het bedrijfsleven als de wetenschap zich inzetten.” Dit is de eindconclusie van de Nationale Denktank 2019.

Vorige jaar bogen twintig jonge academici zich over de vraag: ‘Hoe creëren we een weerbare, inclusieve, gezonde en eerlijke digitale samenleving?’ De groep bracht deze thema’s in kaart door vier maanden lang fulltime gedegen analyses in de samenleving uit te voeren en oplossingen te verzinnen voor de belangrijkste knelpunten. De volgende deelvragen kwamen daarbij naar voren.

Hoe zorgen we ervoor dat…:
1.  iedereen mee kan (blijven) doen in de digitale samenleving?
2. digitale toepassingen ingezet worden om de Nederlandse samenleving gezond(er) te maken?
3. mensen zich kunnen weren tegen de gevaren van de digitalisering?
4. publieke waarden gewaarborgd blijven in de digitale samenleving?

In ‘Optimaal Digitaal’, het eindrapport van de Nationale DenkTank 2019, worden de analyse, de overkoepelende visie en tien haalbare en zorgvuldig geselecteerde oplossingen voor een optimaal functionerende digitale samenleving gepresenteerd. Van Instantzorg (een platform om direct in contact te komen met een ervaringsdeskundige voor jouw zorgvraag) tot Donata, waarbij geen geld wordt geschonken, maar data.

Bekijk hier de video’s met uitleg over de tien oplossingen uit 2019.

Denk Tank 2020 – Welzijn én Welvaart
De onderzoeksvraag van dit jaar luidt: ‘Hoe versterken we welzijn en welvaart en verhogen we regie voor middengroepen, in stad en regio, nu en later?’
De eindpresentatie van de Nationale Denk Tank 2020 vindt op 15 december 2020 plaats in Amsterdam. Dit evenement is alleen voor genodigden, maar mogelijk is hij ook online te volgen.

Stichting de Nationale DenkTank wil Nederland helpen bij het oplossen van actuele, taaie maatschappelijke vraagstukken. Dit doet zij door jaarlijks een tijd lang jonge academici aan de slag te laten gaan met een bepaald onderwerp en door bruggen te slaan tussen wetenschap, overheid en bedrijfsleven. Het doel van de Nationale DenkTank is om de adviezen en oplossingen daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen bij de overheid, het bedrijfsleven en/of wetenschappelijke instituten.

Tekst door: vincent